Jumalateenistused: Baas - milleks mulle ... uussünd?

Mis toimub?
KASUTAJA
kasutajanimi:
parool:

Jutluste seeria: Baas - milleks mulle ...


5 osa. 30. jaanuar 2011 - 27. veebruar 2011

Baas - milleks mulle ... uussünd?

30. jaanuar 2011, pühapäev, kell 17:00

kõneleja:Kristjan Allikas
Tulemus 1Pt 1:23; Jh 1:12-13; Hz 36:26-27; 2Kr 5:17
Päästmine 2Kr 6:1-2; Rm 8:24; Fl 2:12
 
Protsess
Lunastus Rm 5:12; Gl 3:13
Lepitus
Andestus Kl 2:14
Õigeksmõistmine Rm 8:1
Lapsendamine 1Kr 12:13; Ef 1:13-14
 
Eeldus
Pöördumine
 
Jätkuvalt pöördumine Jk 5:16; 1Jh 1:9

Asukoht: Noortekeskus IN