Meie kogudus

Esileht
Noorte arvamus
KASUTAJA
kasutajanimi:
parool:
Oma arvamuse avaldavad Mari-Heleen, Karl-Johannes ja Stiin

 
1. Kuidas iseloomustaksid meie kogudust ?
Leenu: Sool ja valgus kogudust iseloomustada ühe lühikese lausega on üsna keeruline. Meie koguduses eksisteerib kõik, mis vähegi vaja sellise  pere tunde tekkimiseks. Üldiselt ja kokkuvõtlikult öeldes mulle meeldib, et meie kogudus annab võimalusi palju ja on nii mitmeski mõttes lausa ekstreemne, sõbralikult vastuvõttev ja toetav. Meie kogudusest ei puudu ka Jumala ligiolu ja tahe teda veel enam otsida. Mõnus on igakord uksevahelt sisse astuda ja leida eest inimesed, kes on nõus sind aitama ja toetama nii vaimselt kui ka siis kui sul on vaja füüsilist abi! Supper!
Karl: Meie kogudus on eelkõige noortepärane ja vabameelne. Kindlasti iseloomustaks meie kogudust ka, kui ühe Jumala rahvana, kes tahab jõuda välja ühiskonnani.
Stiin: Meie kogudus on supperlahe. Inimesed, kes SV-s käivad on sõbralikud, toetavad ja arusaavad inimesed. Nad aitavad alati üksteist, kui on mure ja lohutavad kurbadel hetkedel. Lisaks on meie koguduses ka väga hea aura, mille moodustavad selles asuvad inimesed ja kõrgema ligiolu.

2. Kuidas osaled ise noorte töös ja milles tahaksid veel osaleda ?
Leenu: Noorte töös viimasel ajal ei olegi saanud palju osaleda. Seoses töö ja muude asjadega lihtsalt ei ole leidnud aega, aga ma luban, et muudan seda asja üsna pea! Ma ise tunnen kutsumust ülistuse suunas ja väga tahaks arendada seda edasi, tuua uusi ülistajaid ning teha ka uutmoodi ülistust!
Karl: Osalesin noortetöös siiamaani suhteliselt passiivselt, käies lihtsalt kohal, aidates välja ülistuse ja jutlustega ja olles lihtsalt julgustajaks. Hiljuti olen saanud uusi ülesandeid juhtida ülistust ja olla The Place tiimi edasikandja, ehk siis korraldades the place tiimi koosolekuid ja motiveerides inimesi oma ülesandeid täitma. Ise tahaks veel tegeleda ka poiste ja pornograafia vastase tööga.
Stiin: Oi jah, ega pole veel jõudnud suurt midagi teha. Mõned kuud olen jõudnud kristlane olla ja proovin veel kõrvalt teiste tegemisi jälgida ja neist õppida. Mõnel korral olen aidanud natukene noortekat korraldada ja suvel sai ka Antsla laagris abis oldud. Osaleda tahaks paljudes koguduse ettevõtmistes.

3. Millisel viisil saaks noorte tööd veel paremaks ja elavamaks muuta ?
Leenu:  Noortetöö elavamaks muutmine on just meie endi kätes. Senikaua, kui noored on tahet täis ja ettevõtlikud, see töö areneb ja edeneb. Peaks tegema rohkem selliseid noorte üldkoosolekuid (seal võiksid ka vanemad koguduse liikmed olla ja avaldada oma arvamust!) ning uurida, mida muuta või mida uut teha. Noortel ideid on ,aga tuleb need lihtsalt ära kuulata ja teostama hakata!
Karl:  Seda, kuidas noortetööd elevamaks muuta, on juba palju mõeldud ja
rakendatud. Mis ma ise oskan õelda, lihtsalt tuleb hakata asju tõsisemalt, kvaliteetsemalt ja suurema entusiasmiga tegema. Ma arvan, et selline särk-värk tooks uut elu sisse noortetöösse ja noortesse.
Stiin:  Noorte töö on juba päris hea ja areneb jõudsalt. Muidugi võiks korraldada rohkem üritusi nagu The Place. Mitte just iga nädal, aga vähemalt korra kuus, siis tuleksid ka mitte kristlased rohkem uudistama. Samas võiks Power Place-il korraldada natuke erinevaid koosviibimisi.

4. Mida põnevat peaksid koguduse vanemad liikmed tegema ?
Leenu:  Vanemate liikmete osas ei oskagi palju õelda, ise arvestan ennast nende noortemate hulka, Nad võiksid appi tulla noortele, oma ideede ja juba sellise rohkem praktilisema mõtlemisega, nii saaks päris suuri asju ära teha.
Karl:  Noortetöö kohalt võiksid koguduse vanemad liikmed aidata kaasa asjadega, millega noored ise niivõrd tegeleda ei saa või ei oska. Näiteks projektide kirjutamine, et saada raha noortetöö tegemiseks ja seda abi on ka juba osutatud, mis on mind väga motiveerinud. Koguduse vanematelt ootaks alati ka ideid ja kommentaare, kuidas asju paremini teha.
Sriin:  Vanemad koguduse liikmed võiks ka korraldada oma nn Power Place-i, mis oleks ülilahe neile ja võiksid vahest külastada ka noorte power place-i, et aimu saada, mida teevad koguduse noored.

5. Missugusena näeksid meie kogudust 5 aasta pärast ?
Leenu:  Tahaks ikka näha sellise suure ja võimsana, tugeva visiooniga, tugevate Jumala rõõmust pakatavate inimestena ning loodame, et ka siis juba oma ilusa koguduse majaga. No oma paartuhat pead võiks ju ka olla :D ( ärgem siis kaotagem usku , palvet ! Palvet!)
Karl:  Ma arvan, et 5 aasta pärast on meie kogudus ühiskonnas tuntud ja ka vajalik.Koguduse sise asjad on rohkem korraldatud ja koosolekud kvaliteetsemad ja praktilisemad ka tava inimestele.
Stiin:  Ma olen peaaegu kindel, et 5 aasta pärast on meil vähemalt 3 korda rohkem rahvast, kui praegu ja vägapalju uusi noori. Noorte tegevus on kõvasti edasi arenenud ja sama ka suurtel ning selle aja peale on kogudusel oma kindel maja, kus koos käia.

6. Nimeta 3 iseloomustavat sõna meie koguduse kohta.
Leenu:  Sõbralikkus, Soojus, Ustavus!
Karl:  Seltskond, puudutus, ülistus.
Stiin:  Kodune, kokkuhoidev, parim.