Sõbra Käe vabatahtlikud kaastöölised said hoolekande-alast koolitust

Sõbra Käe vabatahtlikud kaastöölised said hoolekande-alast koolitust

22. mai 2010, laupäev, kell 22:36

altNelipühade-eelse reedel toimus SA Sõbra Käsi ruumides koolituspäev vabatahtlikele kaastöölistele erinevatest kogudustest ning linnakogukonnast. Räägiti tallinlaste abivajadusest ja erinevatest abistamise võimalustest, abijavajate paremast mõistmisest ning nende vajadustele vastutulemise võimalustest, aga ka hoolimise kristlikust arusaamisest ja praktilisest elluviimisest läbi Kristuse sarnase teenimise.